קטלוג גימטריות 2701 כסדר כרונולוגי

המסרים מחולקים לפי סדר כרונולוגי סדרות מיוחדות שהתקבלו ברצף מודגשות בצהוב

לא מצליח לקרוא את המסרים ? הטקסט רחב מידי על המסך לחץ כאן לגירסה רזה

 

מסר מספר 7 י-הוה הוא הא-להים, סוד הגאולה כ”ט אלול, ספר בראשית, פרק א פסוק א, יום הדין יביא לסוף העולם = 2701
מסר מספר 8 והעיקר והעיקר לא לפחד, לא לפחד כלל, הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך, כי גאל י-הוה יעקב = 2701
מסר מספר 9 אשרי המאמין בניסים כי הא-להים המלך, רחום וחנון הוא לכל בריאותיו, חסד וטוב יעשה להם = 2701
מסר מספר 10 ויאמר א-להים: י-הוה אלהי אבתיכם אלהי אברהם אלהי יצחק אלהי יעקב שלחני אליכם זה שמי לעולם = 2701
מסר מספר 13 ויאמר י-הוה, נביא לגויים נתתכם, גאול גאלו עמי ישראל בכ”ט אלול השנה, אני א-להים = 2701
מסר מספר 15 ויחפשו יום יום מצפון לדרום האיש שישיר את כ”ט אלול = 2701
מסר מספר 17 כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם להביא שלום אהבה אחוה ואחדות = 2701
מסר מספר 19 ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, בכ”ט אלול השנה הגאולה אל י-הוה = 2701
מסר מספר 26 עד אנה לא יאמינו בי אמת אדבר, כ”ט אלול סוד משמיים נתתי בידכם גאולה לעולם = 2701 (מסר מספר 26 מסר מהבורא 26)
מסר מספר 28 תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר אתכם בכ”ט באלול א-לוהים אחד = 2701
מסר מספר 29 בחייהם הובטח להם גאולה שמע ישראל י-הוה אלהינו י-הוה אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד = 2701
מסר מספר 30 בכל ארץ אחזתכם גאולה תתנו לארץ לפני יום י-הוה הגדול הנורא בכ”ט אלול = 2701
מסר מספר 31 לא שלותי ולא שקטתי ולא נחתי, עוד יגיע היום ויבא רגז בכ”ט באלול = 2701
מסר מספר 33 יום י-הוה הגדול, הציפורים יפסיקו לצייץ, הלילה יהיה בוקר, השקט ישלוט בכל, הפחד ירחף = 2701
מסר מספר 34 סדר עולמי חדש, האזניים לא ירצו להקשיב, הצחוק יככב ואני אביט בפניהם ואחריש= 2701
מסר מספר 35 הסוף מיליון מאתיים ארבעים וארבע אלף שמונה מאות ארבעים ואחד = 2701
מסר מספר 38 הכוחות חוצים ספרה אחר ספרה ויורדים לתוך הנשמה ביום אחד = 2701
מסר מספר 39 האישונים ידברו רצון הא-לוהים במבט אחד הרים יהפכו לחול, שמן ישפך כמים, זה עוד כלום = 2701
מסר מספר 40 והטוב ישלוט בכל- א-לוהים, פסוקים ירקדו באוויר, מקדש טהור יירד מהשמיים = 2701
מסר מספר 41 ויאמר, ויגד, וידבר, לא ולא, כבד וזכור, ויסתר פניו אלפיים שנה ובא הסוף משיח = 2701
מסר מספר 45 אלכה לי אל הגדולים, אדברה אותם כי המה ידעו דרך י-הוה ועצתם אשמע לפאר בגאווה אלהי = 2701
מסר מספר 47 כל משפט שיאמר לקידוש שם שמיים הוא וביאת הגאולה = 2701
מסר מספר 48 גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה עמדי, משיח ה’ לעולמי עד, מי כמוך באלים ה’, אחד יהיה י-הוה = 2701
מסר מספר 50 אהבתי אתכם אמר ה’ ואמרתם במה אהבתנו? לבכם הנקי לב זהב והאהבה אליי = 2701
מסר מספר 51 .מדוע יצחק איש על אחיו, הלא להלל את שם י-הוה רצונו להביא משיח לעמו ולאהוב כל יהודי = 2701
מסר מספר 54 והיה ביום ההוא כ”ט אלול עינכם תראנה מלאכים וקול ניגון באזנכם ריח פרחים באפכם וחיוך על פניכם, אני י-הוה = 2701
מסר מספר 55 זה הסימן לכם: מאמין בתורתי, הגיע להיכל -בשמחה יהיה. לא מאמין-ליום הדין, דבריי א-להים חיים = 2701
מסר מספר 56 רות זועקת כן למשיח ועולם ידבר סוד התורה = 2701
מסר מספר 57 נשמתו התעברה וירדה לתוך הצחנה לבאר זמן מטה = 2701
מסר מספר 58 כל חיי ידעתי לקרוא אנשים על פי שפת הגוף, לכן כוחי במוחי ובפי בטח = 2701 (58 = חן – לפי החן של האדם יודעים)
מסר מספר 59 ביום ההוא הים יסוג והארץ שממה תצמיח, חום ישלוט וקור יחבוט ואין לברוח, זה עוד כלום = 2701
מסר מספר 60 שבר אדמה יפתח מצפון לדרום, חיות יחפשו מים ואין, יום דין = 2701
מסר מספר 63 הנשמה בצמיחה במשך ארבעים יום לפני הגאולה לראות שכינה מחכה באהבה ביום ההוא = 2701
מסר מספר 64 כוחי אוזל מגופי, אור צהוב עצום מסתתר מעלה ומחכה לרדת = 2701
מסר מספר 65 אור צהוב יחליף כוחי ויבער בעצמותיי ואז יאמר פי דבר הא-להים מי לדין ומי לנצח. אדוני אלוהינו אדוני אחד = 2701
מסר מספר 66 וטבלתם ראשכם ארבעים ותעלו לירושלים לדויד ובכו באמונה = 2701
מסר מספר 67 כי ממנו תצא האות וביום ההוא תרד בינה על ראשכם וידעו כי נביא בכח = 2701 (מעניין מסר מספר 67 = בינה – מוזכר שם ‘בינה’)
מסר מספר 69 אשריך שזכית להיות לפיד האש המוביל לאיחוד ברכה לגאולה בכ”ט אלול = 2701
מסר מספר 70 ויאמר לקרן אור צהוב לרדת משמיים לחצות עולם = 2701
מסר מספר 73 התראו שמש כל בוקר ותאמרו לילה? משיח ה’ = 2701 (המסר מספר 73 = חכמה הכוונה במסר אתם רואים את אור חכמת ה’ ולא מתעוררים?)
מסר מספר 78 מלאכים בוכים בפני י-הוה להוריד בינה, קשה היא ההבנה להאמין בלא נראה ויש שלא מנסים אפילו, הסוד זה האהבה = 2701
מסר מספר 80 העושים את דבר י-הוה, מלאכים שומרים עליהם בבוקר ובלילה עד עצם היום הזה = 2701
מסר מספר 82 שמעו שמים והאזיני ארץ, בירושלים ירד הסימן לידיו להתחלה = 2701
מסר מספר 84 ועתה דיבר י-הוה לאמר, המתינו לשמוע ולכבד דבר הגדולים, בחלום אדבר אלכם = 2701
מסר מספר 85 ויהי בעת ההיא, י-הוה לא קיים, ילדכם יבזבזו זמנם במשחק כישופים ולא ישמעו לדבריכם = 2701
מסר מספר 86 ויתחתן אדם עם חיה לזוג ומיני כלאיים יבזו תורת משה = 2701
מסר מספר 87 ויבגוד איש באשתו ואישה בגדה בבעלה ואין ברכה, זו המחלה הגדולה בעם ישראל, גוף בוגד = 2701
מסר מספר 89 ובעת ההיא הכל מותר, יצחקו על הא-להים ויבזו תורתו הגדולה = 2701
מסר מספר 90 הפרתם כבוד י-הוה, חוקותיי ותתחתנו יהודי לא ביהודיה = 2701
מסר מספר 91 ותהפכו קידושין לגירושין ותנאפו ואביט מהשמיים ואחכה, י-הוה אחד = 2701
מסר מספר 92 וילכו גבר עם גבר ואישה באישה ואין בישראל בושה ויצעדו בעירי יד ביד יחדיו = 2701
מסר מספר 93 החיים בשקר בטומאה וניאוף, הארץ מקיאה יושביה ואין צדיק אחד לסנגר בפני הא-להים מיום הדין = 2701
מסר מספר 94 נטשתם התפילין ומצוותי ותבזו כל דיברה ואביט בבכיה = 2701
מסר מספר 95 ותלבשו בגדים של הגויים ויראו וישמחו הם מאוד כי הצליחו לערבב עמכם בעמם = 2701
מסר מספר 96 ותבנו מקדשים לחשך בערי ישראל ותסגדו לאבן = 2701
מסר מספר 97 ותחגגו חגי הגויים ולא תעשו מצוותי והם שנים ישמחו = 2701
מסר מספר 98 ומלאה הארץ מלווים בריבית ואין בושה בעמי ואדם לחברו הוא אויב ולא ירא לי-הוה ותבגדו בי = 2701
מסר מספר 99 ותאכילו נשמתכם עבודת האלילים ויצחקו הגויים וישמחו כל יום = 2701
מסר מספר 100 ואתגלה לנביאי מלאך א-להים בחלום ואשלחהו אליכם ותדעו כי הגיע יום הדין ויעשה דבריי, אני י-הוה = 2701
מסר מספר 101 מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אבא שבמרומים האם כ”ט באלול הוא יום הדין? משיח כבר כאן יום ולילה = 2701
מסר מספר 103 לאט אבל בטוח, בהתחלה יאמינו עשרה, בהמשך מאה אלף, לפני אלול מיליון, בכ”ט אלול השנה – כולם = 2701
מסר מספר 104 אם רק תקשיבו הכל יהיה טוב יותר, כולנו ערבים זה לזה, אנחנו יהודים, הא-להים הוא גדול = 2701
מסר מספר 105 סוד י-הוה, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים – יום הדין = 2701
מסר מספר 106 סודי בידכם ותלכו יחד ותשאלו בירושלים? הלא תאמינו בי? אני הא-להים אחד = 2701
מסר מספר 107 ויאמר י-הוה אליי, איש מוכיח וגואל תהיה להם, השומע ישמע והמאמין יאמין ומלאכים סביבך, אנכי ה’ = 2701
מסר מספר 111 אני מסתכל למרומים שואל ואתה עונה אוהב לדבר אליך, אמונה ואהבה לבורא סוד החיים בחיי = 2701
מסר מספר 112 הרמזים והסימנים יחדיו – בראשית פרק א’ סוד ביאת המשיח = 2701
מסר מספר 113 היכונו, למה אנחנו מחכים כל כך יום יום? משיח – משמעות, שינוי, ייעוד, חיפוש = 2701
מסר מספר 114 וישאל מתי יבוא משיח? ויפתחו השמיים מעליו, אתה הוא בלבד = 2701
מסר מספר 115 שקר בכל, אין אמת אחת, מילה כבר לא מילה, כבוד כבר לא כבוד וסוד יצא- יום הדין כ”ט אלול = 2701
מסר מספר 117 חיים בשקר, בלי טיפת אמונה, רצים לכלום, צחוק בפיהם – יום הדין כ”ט אלול השנה = 2701
מסר מספר 118 משיח, עשרים, תשע, אלול, התשע”ט, גאולה אל י-הוה = 2701
מסר מספר 119 סוד מוצפן בבראשית, אלפיים שבע מאות ואחת – גאולה = 2701
מסר מספר 120 המשיח יביא גאולה, יום א’, כ”ט אלול התשע”ט, יום הדין הגדול, בראשית, פסוק א’ = 2701
מסר מספר 122 נגמרו ימי החסד, הגיע זמן דין הרשעים בוני עגל הזהב, אנשי השקר ובא לציון גואל = 2701
מסר מספר 123 האוזניים שומעות, העיניים רואות, הימים חולפים ואין לאן לברוח, יום הדין הגדול כ”ט אלול = 2701
מסר מספר 124 רואה אני שקר וטומאה באוויר, אנשים מאמינים בהבל, יום הדין הגדול והאחרון כ”ט אלול השנה = 2701
מסר מספר 125 כולם ישתחוו בפני הא-להים, הפחד והקולות כח אחד – שמע ישראל = 2701
מסר מספר 126 סוד האמונה הוא סוד החיים, בראשית פרק א’ פסוק א’ הוא תאריך הגאולה היחיד -כ”ט באלול = 2701
מסר מספר 127 ואשאל גאולה בכ”ט אלול? ויהי דבר י-הוה: טוב אמרת לחברך חלום האבנים, כנביא אל עמו ידבר ויביא גאולה לארצו = 2701
מסר מספר 129 בעיניו באוזניו ובאפו יראה וירגיש אור השכינה על ישראל בבוקר ובלילה = 2701
מסר מספר 132 ואחזור מעיר הא-להים ואשאל שמיים גאולה? גואל? ואבין ארבעים יום. דרך ארץ, אהבה לכל אדם ואודה לא-להים = 2701
מסר מספר 133 והנה האיש אשר שמתי בכם לא איש קסמים איש הא-להים הוא = 2701
מסר מספר 134 ואתן לו קול לדבר דבריי בנבואה ויתגלה לעמי בשקיעת החמה = 2701
מסר מספר 136 ויהי ביום ההוא כ”ט אלול, יום הדין הגדול- גאולה לעולם ויראה העם משיח גואל ישראל לפניו ויאמר בצעקה י-הוה הוא הא-להים = 2701
מסר מספר 137 אין כבוד, אין ערכים, אין חמלה, אין צניעות, אין רחמים אבל יש יום וחודש, כ”ט אלול הוא היום – יום הדין = 2701
מסר מספר 139 חטאתם עם ישראל. יום הדין הגדול השנה, סוד י-הוה בכ”ט אלול, הכל יתחיל מחדש = 2701
מסר מספר 140 והיה ביום ההוא נאום י-הוה, סוד בראשית כ”ט אלול – יחזקאל, אליהו הנביא, יונה הנביא, אברהם, יצחק, יעקב, משה = 2701
מסר מספר 141 מלך מלכי המלכים, אמר גאולה, אמר משיח, אמר השנה, כ”ט אלול התשע”ט = 2701
מסר מספר 142 וביום ההוא כ”ט אלול אין אדם אחד שומע את חברו, דממה רוח א-לוהים מרחפת, י-הוה אחד בעולם כולו = 2701
מסר מספר 143 ויכעס י-הוה על עמו כי אין איש אומר אמת בפני העם כי השקר חמצן באפם = 2701
מסר מספר 144 ויתפלל ויבקש מבוראו ויהי אות ויבכו השמים אבנים על הארץ כ”ט אלול = 2701
מסר מספר 146 אם ספק בליבך אמור: הודו לי-הוה כי טוב, אלוהי ישראל, הבא לי אות וסימן בין הכוכבים ופסוקים ירחפו = 2701
מסר מספר 147 ארבעים יום וארבעים ליל אמור: בני ישראל לנצח, הודו לי-הוה כי טוב ופסוקים ירחפו בין הכוכבים = 2701
מסר מספר 149 בזכות אברהם תזרח השמש ואין אדם מבין דבר מלבדו. לב האדם לחם ומים = 2701
מסר מספר 150 קרא באוזני העם אשר חלמת, כי הבלתי יאמן כן הוא חלום גאולה אמת = 2701
מסר מספר 151 ותפתח מגילה מן הרקיע עד פני האדמה וירא העם ויבינו כי משיח גואל נביא לי-הוה הוא = 2701
מסר מספר 152 כי אתכם בחרתי ואתן משא על כתפיכם בסוד הגאולה = 2701 (מסר: 152 = צמח דוד)
מסר מספר 154 סמ”ך וי”ו דל”ת כ”ף טי”ת אל”ף למ”ד וי”ו למ”ד תי”ו שי”ן עי”ן טי”ת = 2701 (הדגשה “סוד כט אלול”)
מסר מספר 156 סוד י-הוה גאולה אתן לך צדיק יסוד עולם ואין עמך רוצה לשמוע. עגל הזהב נר לרגליו ויחטא = 2701 (יוסף = 156 – פלא פלאים) המסר מדבר על צדיק יסוד עולם. (ידוע שיוסף הוא יסוד העולם)
מסר מספר 158 אגלה לך סוד, משיח וגאולה בכ”ט אלול השנה = תורה + תפילין + מזוזה + אחדות = 2701
מסר מספר 164 הנה האיש בן דויד אשר אוזניו שומעות רוח מלאכים בא בתוככם = 2701
מסר מספר 165 ואם כ”ט אלול בא, גואל באמונה אוזנכם לא ישמעו, אסתר פניי מכם שנה אחר שנה = 2701
מסר מספר 169 אבותיכם עומדים ובוכים בשעה זו בפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אבל גדול וצום מגיע ליהודים = 2701
מסר מספר 170 שקט ודממה, שקט ודממה, שקט ודממה, שקט ודממה, שקט ודממה, אבל גדול ליהודים = 2701
מסר מספר 171 ויאמר י-הוה אליי, צא, איך הנחת ראשך לישון ואין עולם שומע דבריך? = 2701
מסר מספר 172 קום והתהלך מצפון לדרום, ממזרח למערב, אמור סוד חלומך משיח בא, הודו לי-הוה כי טוב = 2701
מסר מספר 173 אין אדם מבקש תפקיד בחייו, רק שמיים יודעים ייעודו, מדברים אליו במילים ללא גבול = 2701
מסר מספר 174 דע לעולם, אלה המילים והמשפטים למשה ניתנו ואהרון מדבר אליך יומם וליל עד היום הזה = 2701
מסר מספר 175 כי אתן לכם מאה ואחד ניסים לראות בעיניכם וידעו כולם כי אמת הם דבריכם בניי = 2701
מסר מספר 176 ואתן לכם מטות בכל קצוות עולם ויעלו לרגל לשמוע הנביא = 2701
מסר מספר 177 ואתן לכם סוד גדול חוכמה ובינה ושדות ומטעים ותצמחו ואין אדם כמוכם בעולם כולו = 2701
מסר מספר 178 ולמה תחכו? וכי אין רואים אתם משיח גואל ישראל בקרבכם? והיה המזבח = 2701
מסר מספר 179 מאה שישים וחמישה מצוות ומעשים טובים קבלה של החוכמה = 2701
מסר מספר 180 ותבוא אליי תפילתך ואתן לכם כל טוב הארץ בכח מחשבה = 2701
מסר מספר 181 מספר אחר מספר יתגלה לנגד עיניכם ותראו נס אלוהי גלוי לגאולה בכ”ט אלול = 2701
מסר מספר 182 והיה כאשר יבוא על ראשכם כל הדבר הטוב הזה תדעו כי מלך הכבוד הוא י-הוה צבאות = 2701
מסר מספר 186 ויאמר אהרון למלאכים דברי משה על ישראל, הגיע זמן גאולה, י-הוה בחר נביא בן יוסף ובן דוד = 2701
מסר מספר 187 ויעמדו ליד כסא הכבוד ויבכו בפני י-הוה ויקבל י-הוה בקשתם וישלחו יונה ומלאך לצידה ושכינה ביניהם = 2701
מסר מספר 188 וירדו היונה ומלאך האלוהים להר י-הוה בירושלים עיר האלוהים ויחכו עד כ”ט אלול לשמוע דבר האלוהים = 2701
מסר מספר 191 ותבוא רוח בענן מסיני ארבעים יום ותגיע לישראל וי-הוה מחסה לעמו = 2701
מסר מספר 192 כ”ט אלול – וידבר י-הוה, ויישמע קולו מקצה העולם ועד סופו ויפלו כל בני האדם ארצה, ויאמרו י-הוה הוא האלוהים, י-הוה אלוהינו י-הוה אחד = 2701
מסר מספר 193 ויאמר י-הוה לאהרון: מדוע אין בניי לובשים לבן? אמור למלאך גבריאל כי אין הם כשאר העם הזה? = 2701
מסר מספר 194 ויקרא אהרון לי”ח מלאכים להגיע לבית דין של מעלה ואליהו הנביא מבכה על ישראל = 2701
מסר מספר 196 חמש שמונה ארבע חמש פסוקים עומדים מסביבם כחומה ואין יוצא בלי פחד מלבד אברהם = 2701 (5845 פסוקי התורה מגינה ומצילה, מדהים)
מסר מספר 197 הכניסו סוד בראשית שמות ויקרא במדבר דברים = 2701
מסר מספר 198 חמשת אלפים שמונה מאות וארבעים וחמישה פסוק = 2701 – (המסר מגלה את מספר הפסוקים בתורה. וזהו פלא !!!)
מסר מספר 199 דבר האלוהים, אין אדם מלבדכם יודע סודי ואתן בידכם חלום, אות וסימן ותורה, אני י-הוה אלוהים! = 2701
מסר מספר 202 וביום ההוא ירד לכם משכן והיכל מטה שישים אמה אורכו עשרים רוחבו = 2701 (מענין גודל המקדש של שלמה)
מסר מספר 203 ותעלו ארון הברית לירושלים ואור יהלומים טמון לפניכם = 2701
מסר מספר 204 ותאחדו עמכם ישראל כל שבטי י-הוה כחושן המשפט חסד לאברהם = 2701 (מסר 204 = צדיק – כולם סביב הצדיק באחדות)
מסר מספר 207 ואתן לכבודם אלף חמש מאות שלושים וארבע אבני החן בסוד החיים = 2701  (נפלאות מתורתך: המסר מגלה לנו את מספר הפסוקים בספר בראשית שהוא 1534 מהות המספר התבררה רק אחרי קבלת המסר וכן זה מסר 207 = רז = אין סוף)
מסר מספר 208 ואשלח אותות באבנים ומלאך מגן ויונה, אך אין ישראל רוצים לקבלם = 2701
מסר מספר 209 אל תיפול רוחך בני, דבוקים ישראל באלילי הגויים ולא נבדלים הם מעמי העולם, יום הדין כ”ט אלול אין יוצא ואין בא = 2701
מסר מספר 210 היזהר מאנשי אחיתופל ואתן דבריי בפיך כרואה לדבר טוב בכל דבר = 2701
23/05/2019 מסר מספר 211 טומאה, תועבה, שקר, רוע, רשע, כפירה וחטא מלאה הארץ = 2701
23/05/2019 מסר מספר 212 ויהי בוקר, החושך הוא אור ותעלה היונה השמיימה ואין מלאך מקבל היונה ואין קול ואין עונה = 2701
23/05/2019 מסר מספר 213 ויאמר אהרון למשה אין מקשיב ורוצה שלח את אברהם = 2701
23/05/2019 מסר מספר 214 ויבוא אברהם לפני י-הוה ויאמר: אין עמך ישראל רוצה ארון הברית והמזבח = 2701
23/05/2019 מסר מספר 215 ויהי לילה ויאמר אליהו: כמה טוב, הביטו מקצה לקצה וראו נפלאות י-הוה בורא שמיים וארץ = 2701
23/05/2019 מסר מספר 216 ויאמר יעקב לאליהו: לך דבר בירושלים, גאולה בפתח ואין רואה ושומע כאדם וחוה = 2701 (פלא מסר 216 = יראה / ראיה – מדבר על נושא ראיה)
מסר מספר 217 ויבוא אברהם לירושלים ויסתכל מטה ויאמר: אין א-לוהים על הארץ, חטא בכל פינה ללא גבול, ויבכה לי-הוה = 2701
מסר מספר 218 אל יהיה השני ראשון כנביא ואין הראשון יהיה השני כאהרון המלאך הגואל וגאולה בפיהם = 2701
מסר מספר 220 הקוד הסודי, יום הדין הגדול והנורא כ”ט אלול התשע”ט, הוא סוף העולם והכל יתחיל מחדש = 2701
מסר מספר 221 ואקח אתכם ארבעים שנה במדבר ותלכו בדרכי הגויים ואין בושה וגבול = 2701 (מסר כמספר השנה שלנו –  מרמז שאנחנו עדיין במדבר/בגלות)
מסר מספר 222 משקיעת החמה ועד חצות הליל, חמישה מיליון ואין בורח, כי גאל י-הוה יעקב = 2701
מסר מספר 223 ויהי בוקר כ”ט באלול ותבכו ואין שומע ותצעקו: י-הוה, י-הוה, י-הוה, י-הוה, י-הוה, י-הוה ואין מקשיב = 2701
מסר מספר 224 ואין אבותיכם מגוננים ואין מלאכים שומרים כי חטאתם בפני אלוהיכם, בורא כל העולם = 2701
06/06/2019 02:06 מסר מספר 229 אין יודע הוא תורה אין הוא כאבותיו אמונה היא נר חייו וצל י-הוה אלוהים בקרבו, מלך המשיח = 2701
מסר מספר 230 וידבר אליו י-הוה ויאמר לו: וכי למה לא תחמול על עמך? ומדוע אין עושה אתה דבר בהיכלי? = 2701
מסר מספר 232 אל תאמר לא הגאולה, כי אין אתה אדון לעצמך, אל חשש מלאכים עומדים לפניך = 2701
מסר מספר 235 וגם אם במערה תשב ואין רוצה אתה לשמוע מלאכים יחזרו = 2701
מסר מספר 236 ויאמר אברהם למשה: איש העם יושב בתוכם ואין קולות = 2701
מסר מספר 237 עד מתי תשבו ותאמרו: הגלגל עגול הוא. אין גשם יורד? = 2701
 10/06/2019 23:58 מסר מספר 238 הנה בא היום ותעמוד בפני עמך ותאמר: שאו עיניכם למרומים, י-הוה הוא האלוהים, הודו לי-הוה כי טוב = 2701
מסר מספר 240 ותרעש האדמה ויהי הלילה ליום והצפון כדרום ואין דבש ואין עונה, יום הדין האחרון = 2701
12/06/2019 05:37 מסר מספר 241 ואתן לך בינה וחן ואין אדם חסיד מלבדך מדבר אל הרקיע וגשם פסוקים יורד על פניו = 2701
16/06/2019 מסר מספר 245 היכונו שבע שבע שבע שבע שבע שבע שבע = 2701
[22:58, 25/7/2019] מסר מספר 246 היום: ראשון החודש: אלול השנה: התשעט היום הזה יהיה יום הדין הגדול והנורא = 2701
[22:59, 25/7/2019] מסר מספר 247 דבר המלאך רזיאל: זה דבר י-הוה: כל משפט ממשה הוא לאהרון ולנביא האלוהים בישראל
[22:59, 25/7/2019] מסר מספר 248 ויאמר המלאך רזיאל: כבדוהו, אלו פסוקים חיים מן השמיים לנביא, משיח בן דויד. דבר מלאך י-הוה לפני היכל הכבוד, י-הוה אחד
[23:00, 25/7/2019] מסר מספר 250 יצחק אור פניך חסידות, אהבה ונתינה לבריות כאברהם ויעקב
[23:00, 25/7/2019] מסר מספר 251 ויאמר אברהם לאליהו סוד יום הדין כט באלול. ויבכו על ישראל כי אין שומע בכל הארץ לנביא מלאך האלוהים (מיקום האות 779)
[23:01, 25/7/2019] מסר מספר 253 ושאלת, ומדוע כ”ט אלול? ואין מקדש בירושלים ואין דורש המזבח
[23:01, 25/7/2019] מסר מספר 254 ויאמר לי תאריך הגאולה בחלום, כ”ט אלול. בראשית פרק א’ פסוק א’ = 2701
[23:02, 25/7/2019] מסר מספר 255 בראשית בראתי עולם והנה הגיע זמן גאולתו בדרכי, כט אלול
[23:02, 25/7/2019] מסר מספר 256 ותלך להר האלוהים ותשב ותבכה לא יום ולא לילה כי אין יודע פסוקים מלבדך
מסר מספר 257 החלום ההוא כגלגל מסתובב שנה אחר שנה ואין גאולה ואין משיח בישראל = 2701
25/07/2019 22:46 מסר מספר 258 ויברא אלוהים לב משמיים ויתן בו נשמה ויבוא הגואל לישראל, משיח הגאולה
31/07/2019 09:00 מסר מספר 259 והיה ביום ההוא כט אלול, יום הדין הגדול וייפתחו השמיים מעליו ויראה הנביא מלאכים מזמרים פסוקי הגאולה לפניו
31/07/2019 09:00 מסר מספר 260 ואתן יחד מאתיים ושישים משפטי גאולה לישראל = 2701

 

תגובה אחת

 1. צבי שרבאני

  בס”ד,האם אותו אדם שמקבל המסרים שומר שבת ,טהרת המשפחה וכשרות ? פעמים רבות זה
  יכול להגיע מהס”מ שיש לו רשות להתלבש באדם ובמיוחד אם אינו מקיים לכהפ”ח הנ”ל.
  שמעתי מבן משפחתו של הרב משה שטרנבוך שליט”א שהוא צאצא של הגר”א מוילנא.שאמר לו
  לפני כשנתיים שע”פ דברי זקנו ע”ה והמסורת שבידיו העוברת במשפחה.כל האירועים של הגאולה יתרחשו מקסימום ב 5 השנים הבאות היינו שנשארו כ3 שנים לחשבון הע”ב שנות הע”ר
  וכמובן יתכן יותר מוקדם,זה איננו יודעים במדויק, אולי כדאי להביאו לרב שטרנבוך או לפחות ליידע אותו בסיפור הזה. אשמח לקבל תגובה מכם.
  בברכה שנזכה לגאולה ברחמים וחסד,אמן

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *